Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Έβρου 63-67
11527 Αμπελόκηποι - Αθήνα
Τηλ.: 213-2088612,8427
Φαξ: 213-2088612